Egyptiska ordspråk

Trumpet spelaren dör, och hans fingrar fortsätter att spela.
Vanor påverkar en persons och hela hans liv
Kritisering av någons dåliga vanor.

Liknande
Magdansösen dör, och hennes midja är fortfarande i rörelse.
Vanor påverkar en persons och hela hans liv
Kritisering av någon för hans dåliga vanor.


Jag kom till er för att få hjälp, men jag fann att du behövde hjälp.
Om du söker hjälp från någon, men i verkligheten var det
han som behövde hjälp..
Ironisk anmärkning, om du söker någons hjälp om någonting
som han inte vet något om.


Förtroendefulla  karlar är som förtroendefullt  vatten i ett såll :-)
Ett feminist ordspråk att gör likhet av förtroendefulla karlar med vatten som blir bevarad i ett såll.
Till fruar som blivit förrådda eller bedrägligt utnyttjade av deras män (huvudsakligen)


Mera Egyptiska>>
Sida 5 - 18

[Home]

 

 

.

 

Snabb Meny

.