Gamla ordspråk på P

Penningen prövar mannen
Pack slåss och pack förlikes.
Papperet rodnar icke.
Peder hjälper sig sjelf.
Pennan har gott minne.
Penning i pungen gör glad i hågen.
Penningar förklara texten i lagen
Penningar förmå mycket, kärleken allt.
Penningar och ära locka många till att lära.
Penningar tala mer än tolv nämndemän.
 

Penningar äro den bästa reskamrat.
Penningar äro goda varor: de gälla både vinter och sommar.
Penningen har många vänner.
Penningen prövar mannen.
Penningen är en god tjänare, men dålig herre.
Penningen är en vandringsman.
Pärlan ligger stundom i smutsen.
Pilgrimsfärd gör sällan helig.
Plöja och gräva ger röda kinder.

Mera på P>>
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

 

.

 

Snabb Meny

.