Gotländska ordspråk på Gutamål

Gotlänska ordspråk på Guamål

Citat:
"Gamla gotländska ordspråk,
ordstäv och talesätt"
av David Ahlqvist,
antologin Fran gardu gaimald,
Gotländsk Ordbok,
P A Säves samlingar.  
 

När di hängd harpar äi päiltrei
matt päuken va fruntimmar!
(När de hängde harpor i pilträd
måtte hin vara fruntimmer! )


Di väis hynsi kan u värp i nättlar.
(De visa hönsen kan också värpa
i nässlorna. Även experter kan
missta sig ibland.)


Va ska slaivi var um int i gröitu!
(Var skall sleven vara om inte
i grytan! Sades en smula
försmädligt om dem som gärna
ville synas  i bättre sällskap.)

Askå u kul täppar u till ett hul.
(Aska och kol täpper också till
ett hål.)
Man bör ej förkasta
enkla hjälpmedel


Släkti jär värst,
sägd räven um di raude hundar.
(Släkten är värst, sa räven om de
röda hundarna.)


Källingi skudd spytt yva
körktånne,
men de fassne pa käpen.
(Käringen skulle spotta
överkyrktornet
men det fastnade på hakan.
Skillnaden mellan att vilja
och att kunna har väl sällan
fått en mera drastisk belysning. )


Vör far jet de vör har u sing
de vör kan.
(Vi får äta det vi har och sjunga
det vi kan.)


Häng upp sårkar äi en grainlausar
talle, da bläir de folk av dum!
(Häng upp pojkarna i en grenlös
tall, då blir det folk av dem!)


Ännu har int snåien
ligg summan yvar.
(Ännu har inte snön legat
sommaren över. Alla plågor har
sin övergång.)


De smakar änd' fäugel,
sägd källingi, när ha kokt
säupä pa staurändn sum kraku
had sit pa.
(Det smakar ändå fågel,
sa käringen,
när hon kokade soppa på
störändan som kråkan hade
suttit på.)


Man skall int bigär mair än trei
markar talg ör en treibuck.
(Man skall inte begära mer än tre
marker talg ur en träbock.) 


 

speaker

Lyssna på dialekter här

[Home]
[Svenska ordspråk]
[Svenska ordstäv]
[Jag minns]
[Ordspråk i tiden]
[Ordspråks verkstad]
[Gotländska ordspråk]
[Värmlänska ordspråk]
[Ordspråk med förklaring]

 

.

Snabb Meny

.