Marcus Tullius Cisero

Marcus Tullius Cisero

Marcus Tullius Cisero

föddes den 3 januari 106 f.Kr. och mördades den 7 december, 43 fvt
Hans liv sammanföll med nedgången och nedgången av det romerska republiken, och han var en viktig aktör i många av de viktiga politiska händelser av hans tid, och hans skrifter är nu en värdefull källa till information
 till oss om dessa händelser.
Han var bland annat en orator, advokat, politiker och filosof. Göra känsla av hans skrifter och förstå hans filosofi kräver att vi ha det i åtanke.

Han placerade politik ovan filosofisk studie; den senare var värdefulla i sin egen rätt, men var ännu mer värdefull som ett medel till effektivare politiska åtgärder.
De enda perioder av sitt liv där han skrev filosofiska verk var de gånger han med våld hindras från att delta i politiken.

Marcus Tullius Cicero 30 f.Kr

Ita amare oportet, ut si aliquando esset osurus.


Du bör älska din vän såsom om du skulle komma att
en gång hata honom.


Catonis admodum scitum est, qui mirare se aiebat quod non
rideret haruspex haruspicem cum vidisset.

Catos gamla yttrande är välbekant: han sade nämligen
att han förundrade sig över att en spåman kunde
hålla sig för skratt, när han mötte en annan spåman.


Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo
philosophorum.


Något så dumt kan inte sägas,
att det inte redan sagts av någon filosof.


Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus.

En lögnare tror vi inte, inte ens när han talar sanning.

Quam ut adipiscantur omnes optant, eandem accusant adepti.

Ålderdomen, som alla önskar nå, men som alla beklagar då
de nått den.


Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse
vivere.


Ingen är så gammal att han inte tror att han kan leva ytter-
ligare ett år.


Omnia castella expugnari posse dicebat, in quae
modo asellus onustus auro posset ascendere.


Han sade att alla befästningar kunde intagas, en åsna lastad
med guld kunde bestiga dem.


Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur.

Det säges att för den sjuke finns det hopp så länge det finns liv.

Dum spiro spero.

Så länge jag andas, hoppas jag.

Silent leges inter arma.

Under krig tiger lagarna.

Videant consules ne quid res publica detrimenti capiat.

Må konsulerna tillse att staten inte lider någon skada.

Liberae sunt nostrae cogitationes.

Våra tankar är fria.

Nihil incertius vulgo.


Ingenting är osäkrare än hopen.

Cui dolet, meminit.

Den det drabbar, minns det.


Otium cum dignitate.

Att dra sig tillbaka från ett ämbete med värdighet.

Non intelligunt homines, quam magnum vectigal sit parsimonia.

Människorna förstår inte hur stor inkomstkälla
sparsamheten är


Cuiusvis hominis est errare. Nullius, nisi insipientis,
in errore perseverare.

Varje människa kan misstaga sig.
Men endast den dåraktige framhärdar i sitt misstag.
Anpassa

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv