Gotlänska ordspråk
Släkti jär värst, sägd räven
um di raude hundar.

Gotlänska ordspråk
Citat:
"Gamla gotländska ordspråk,
ordstäv och talesätt"
av David Ahlqvist,
antologin Fran gardu gaimald,
Gotländsk Ordbok,
P A Säves samlingar.   

 När di hängd harpar äi päiltrei
matt päuken va fruntimmar!
(När de hängde harpor i pilträd
måtte hin vara fruntimmer! )

Di väis hynsi kan u värp i
nättlar.
(De visa hönsen kan också
värpa i nässlorna. Även
experter kan
missta sig ibland.)

Va ska slaivi var um int i
gröitu!
(Var skall sleven vara om inte
i grytan! Sades en smula
försmädligt om dem som
gärna
ville synas i bättre sällskap.)


Askå u kul täppar u till ett hul.

(Aska och kol täpper också till
ett hål.)
Man bör ej förkasta
enkla hjälpmedel

Släkti jär värst, sägd räven
um di raude hundar.
(Släkten är värst, sa räven
om de röda hundarna.)

Källingi skudd spytt yva
körktånne,
men de fassne pa käpen.
(Käringen skulle spotta
överkyrktornet
men det fastnade på hakan.
Skillnaden mellan att vilja
och att kunna har väl sällan
fått en mera drastisk
belysning. )

Vör far jet de vör har u sing
de vör kan.
(Vi får äta det vi har och
sjunga det vi kan.)

Häng upp sårkar äi en
grainlausar talle, da bläir de
folk av dum!
(Häng upp pojkarna i en
grenlös tall, då blir det
folk av dem!)Ännu har int snåien
ligg summan yvar.

(Ännu har inte snön legat
sommaren över. Alla plågor
har sin övergång.)

De smakar änd' fäugel,
sägd källingi, när ha kokt
säupä pa staurändn sum
kraku had sit pa.
(Det smakar ändå fågel,
sa käringen,
när hon kokade soppa på
störändan som kråkan hade
suttit på.)

Man skall int bigär mair än trei
markar talg ör en treibuck.
(Man skall inte begära mer
än tre marker talg ur en
träbock.)Lyssna på dialekten härSlut på Gotlänska ordspråk

Sida 3 av 19
Anpassa

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv