Koreanska flaggan

Varför ser flaggan ut som den gör?

Yin och yang symbolen står för harmoni
och motsatsernas förening.
Vitt är det koreanska folkets traditionella färg

[Home]
[Japanska ordspråk]
[Kinesiska ordspråk]
[Koreanska ordspråk]
[Turkiska ordspråk]
[Afghanska ordspråk]

.