Ordspråk på Esperanto

Al amiko nova ne fidu sen provo.
Al bona casisto iras mem la besto.
Al cevalo donacita oni buson ne esploras.
Al ciu besto placas gia nesto.
Al ciu frato lian parton.
Al ciu konvenas, kio al li apartenas.
Al ciu sanktulo apartan kandelon.
Al ciu sia propra estas carma kaj kara.
Al ciu sinjoro estu lia honoro.
Al Dio placu, sed sur diablon ne kracu.
Al Dio servu, diablon rezervu.
Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.
Al farun' malbonspeca ne helpos la spico.
Al feliculo ec koko donas ovojn.
Al fis' kuirita jam akvo ne helpos.

Volanta kruro ne lacigas de kuro.
Vole-nevole.
Voli au ne voli neniu malpermesas.
Volo kaj deziro legojn ne konas.
Volo kaj sento faras pli ol prudento.
Volu-ne-volu, -- elekto ne ekzistas.
Volus kato fisojn, sed la akvon gi timas.
Vort' en gusta momento faras pli ol argento.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Vorto donita estas kiel lego.
Vorto sona estas plej admona.
Vortoj sakon ne plenigas.
Vortojn sparu, agojn faru.
Vulpo faras oferon -- atendu dangeron.
Vulpo mienon sangas, sed plue kokidojn mangas.
Vundan lokon protektis, alian difektis.
Vundo pasas, vorto restas.
Vundo sekreta doloras plej multe.
Zorgu pri vi, kaj nenion pli.
Zorgu vian metion kaj ne miksu vin en alian.
Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian.

Slut på Esperanto
 

[Home]
[Svenska ordspråk]
[Gamla ordspråk]
[Blandade ordspråk]
[Nordiska ordspråk]
[Europeiska ordspråk]
[Amerikanska ordspråk]
[Asiatiska ordspråk]
[Afrikanska ordspråk]
[Egyptiska ordspråk]
[Indianska ordspråk]
[Esperanto ordspråk]
[Sverige förr i tiden]
[Diverse Arkiv]
[Svenska flygemblem]
[Gamla huskurer]
[Katten Gustav]
[Länk arkiv]
[Roliga arkivet]
[Klipparkivet]
[Handbok 1900]
[Folkskola läsebok]
[Bra att veta]
[Presentation av mig]

 

.