Holländska flaggan

Varför ser flaggan ut som den gör

Blått och vitt representerade
ursprungligen tron på Gud
I mitten av 1600 talet ersattes orange
av rött som den officiella färgen

[Home]
[Engelska ordspråk]
[Ryska ordspråk]
[Franska ordspråk]
[Tyska ordspråk]
[Hollänska ordspråk]
[Polska ordspråk]
[Italienska ordspråk]
[Spanska ordspråk]
[Maltesiska ordspråk]
[Makedoniska ordspråk]

.