Ryska flaggan

Varför ser flaggan ut som den gör?

Färgerna i flaggan var ursprungligen
storfurstendömet Moskvas färger
Vitt, blått; och rött är de panslaviska färgerna

[Home]
[Engelska ordspråk]
[Ryska ordspråk]
[Franska ordspråk]
[Tyska ordspråk]
[Hollänska ordspråk]
[Polska ordspråk]
[Italienska ordspråk]
[Spanska ordspråk]
[Maltesiska ordspråk]
[Makedoniska ordspråk]

.