Spanska flaggan

Varför ser flaggan ut som den gör?

Rött och gult ingår i både Kastiliens och Aragoniens vapen
Vapenskölden omfattar det kungliga sigillet
 inramat av Herkules stoder,
 som är de två uddar
 (Gibraltar och Ceuta)
 på ömse sidor om den östra änden av Gibraltar sund

[Home]
[Engelska ordspråk]
[Ryska ordspråk]
[Franska ordspråk]
[Tyska ordspråk]
[Hollänska ordspråk]
[Polska ordspråk]
[Italienska ordspråk]
[Spanska ordspråk]
[Maltesiska ordspråk]
[Makedoniska ordspråk]

.