En god granne är halva livet

En bonde är större på sina ben än en herreman på sina knän.
En bra karl hjälper sig själv.
En doktor kan nog vara en narr,
men en narr är inte därför en doktor.
En doktor och en bonde veta mer än en doktor ensam.
En dvärg är en dvärg, stod han än på högsta berg.
En dåre kan fråga mer, än tio kloka kunna besvara.
En dejlig kvinna är ett osäkert urverk.
En  ed är aldrig så god, att den icke vore bättre osvuren.
 

En elak granne är en daglig skärseld.
En emot en och två emot fan.
En fader kan förr föda tio barn, än tio barn en fader.
En fager mö bär hemgiften i sitt ansikte.
En flygande fågel finner alltid något korn, den sittande intet.
En glad giftare älskar Gud.
En gnista är och en eld.
En god granne är halva livet.
En god granne är landets bästa värn.
En god gömmare har en god skaffare.
En god krok måste krökas i tid.

Mera på E
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.