Gamla ordspråk på E

Eder och ägg äro snart brutna
Efter dunder faller regn.
Efter dålig skörd bör man likväl så.
Efter en samlare kommer en ödslare.
Efter fullgjort arbete är vilan god.
Efter god mat och from hustru väntar man aldrig för länge.
Efter hett solsken faller gärna slagregn.
Efter många helgdagar kommer sällan en god arbetsdag.
Efter regn växer gräs, efter vin snack.
 

Efter sig själv dömer man alltid andra.
Efter surt smakar det söta bäst.
Efter söt klåda kommer sur sveda.
Eftersinna kan mycket finna.
Efteråt äro vi alla kloka
Den i leken går, måste leken tåla.
Egen hand är alltid huldast.
Egen härd är guld värd.
Egen ull värmer bäst.
Egenkär är ingen kär.
Egennytta gör vänskapen trög.
Mera på E
 

[Home]
[Egennytta är]
[En bonde är]
[En god samlare]
[En ringa]
[Enda kakan]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.