Frihet gäller mer än silver och guld

Fjorton ämbeten, femton olyckor
Flinkt arbete leder snarast till vilan.
Flit och håg äro redan två goda arvedelar.
Flit är lyckans högra arm och sparsamhet dess vasstrå.
Flugan är icke hovman för det hon sätter sig furstens näsa.
Flugor och vänner komma om sommaren.
Fort och väl följas icke gärna åt.
Fram och åter är det lika långt.
Fred föder, ofred öder.
 

Fred gör åkern bördig.
Fri från skuld, fri från fara.
Fria till änkan medan hon ännu sörjer.
Frihet är själens själ. (Jemf. Joh. 8: 36).
Friskt mod gör friskt blod.
Friskt mod är god harnesk.
Fritt folk, fritt tal.
From hustru vinner med lydnad.
From hustru är ett gott läkeblad.

Mera på F

 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.