Fåfängt att pråla med lånade kläder.

Fullt kar skvalpar gärna över.
Fyra ting kunna inte gärna dölja sig:
eld, hosta, skabb och kärlek.
Fyra ting skall man ej låna ut: sin hustru, sina kläder,
sin häst och sina skor.
Fyra ögon se mer än två.
Få som far, ingen som mor.
Fåfänglighet i ungdomen bringar arbete i ålderdomen.
Fåfängt att gå till rätta utan bevis.
Fåfängt att hindra det ske måste.
 

Fåfängt att pråla med lånade kläder.
Får katten vingar så är det förbi med sparvarna.
Fåret bär icke ullen åt sig själv
Färgade fel ha skammen bakom sig.
Föd du mig i år, så föder jag dig nästa år.
Föda vill ha möda.
Födas och dö är var dags prof.
Födelsebygden är alltid kär.
Föga skämt som icke har något allvar med sig.
För bön och gåva skall en domare sova.
För det man svärtar andra, är man ej själv vit.

Slut på F
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.