Gamla ordspråk på F

Fadrens dygd är barnens stora skatt.
Fager kropp och sedig själ finnas inte alltid tillsammans.
Fager utan tukt är en ros utan lukt.
Fagra ord fröjda en dåre.
Fagra ord mätta inte magen.
Faller krukan på en sten, så spricker hon;
och faller stenen på en kruka, så spricker hon också.
Falsk mans spel är ärlig mans död.

Falskhet slår sin egen herre på nacken.
Fan visste inte vad helvete var, förr än han blev gift.
Far i mak, så hinner du säkrast fram.
Fett kök gör mager pung.
Far och mor hava högsta rösten.
Far och mor äro goda, men Gud är bättre.
Fasta länge sparar inte brödet.
Fasta är god, då hon eld släcker.
Fastän räven är slug, så säljs det ändå flera
rävbälgar än åsnehudar.

Mera på F
 

[Home]
[Fattig friare]
[Fjorton ämbeten]
[Fromhet]
[Fullt kar]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.