Gamla ordspråk på G

Genaste vägen är den bästa.
Genom sig själv känner man bäst andra.
Genvägar äro senvägar.
Gärna dertill, snart därifrån.
Gärna och snart givet är dubbelt givet.
Gärningar tala högre än ord.
Gif aldrig skinnet när du kan betala med ullen
Gif en bonde gröt och mjölk, så vet han vad han får.
Gif icke barnet så ofta det beder om något.
 

Giftermål göras i himmelen.
Gifta av giftet är ingen synd.
Given häst skall man inte se i munnen.
Givet är alltid vackert nog.
Girig buk blir aldrig full.
Girighet föder blinda barn.
Girighet glömmer redlighet.
Girighet och välde är moden till alla krig.
Girighet är en rot till allt ont.

Mera på G
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.