Helvetet blir aldrig fullt

Han äter så han svettas och arbetar så han fryser.
Hand bör hand få. Handhjelp är bättre än munhjelp. .
Handla ärligen, så kan du svara djerfveligen.
Har fan bara fått ett hår, så tar han nog hela kroppen.
Har man det som klingar, nog får man den som springer.
Har man hunnit alnen, hinner man väl qvarteret.
Har man inte jungfrur, dansar man med madamer.
Har man inte kalk, så bör man mura med ler. 
Haren vill gerna sitta tort.
Harm gör helvete.
 

Hasta makligt gör gerningen bäst.
Heder byter seder.
Hederlig förlust är bättre än neslig vinst.
Helvetet blir aldrig fullt.
Helvetet, hafvet och den girige få aldrig nog.
Hemlig gåfva får lön i dagsljuset.
Hemlig ovän är värre än uppenbar fiende.
Hemlig sorg gör tungt hjerta.
Hemma håll styr på ditt lynne och ute på din tunga.
Hemma som en björn, borta som en skjuten örn.
Herodes och Pilatus äro goda vänuer.

Mera på H
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.