Gamla ordspråk på H

Hade alla barn sitt rätta namn, så hette mången inte Hans.
Hade man blott mjölken, frågade man föga efter kon.
Haf kärleken, och gör sedan hvad du vill.
Hafva och få är inte detsamma
Half rättvisa är half orättvisa.
Halfgjord gerning bör hvarken lofvas eller lastas.
Han duger ej till skogvaktare, som rädes för buskarna.
Han duger ej till smed, som rädes för gnistorna.
Han duger ej till soldat, som inte kan tåla krutröken.
 

Han fick veta hvar David köpte ölet.
Han förstår att vända kappan efter vinden.
Han förstår sig lika mycket derpå, som suggan på väderqvarnen.
Han går långt, som går sakta.
Han måste lägga väl i matsäcken, som tänker lefva en annan ut.
Han ser inte oftare mild ut,
än då by brinner och barn kastas i elden.
Han ser ut som tjuren på köttmånglarn.
Han är man, som gör mans gerning.

Mera på H
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.