Ju mera man vill, ju mindre man får.

Ju färre rätter, dess mera hälsa.
Ju förr man börjar, dess förr man slutar.
Ju hårdare skalet, ju sötare kärnan.
Ju högre uppsatt du är, dess mer ödmjuka dig.
Ju kärare barn, ju skarpare ris.
Ju längre man lever, dess mor får man lära.
Ju längre på dagen, dess vackrare folk.
Ju magrare hund, dess fetare loppor.
Ju mindre gångbar en vara är, dess lägre står hon i pris.
Ju mera man har, ju mer vill man hava.
 

Ju mera man smeker katten, ju högre sätter han upp rumpan.
Ju mera man sover, ju mer vill man sova.
Ju mera man vill, ju mindre man får.
Ju mera man ömkar barnet, ju mera gråter det.
Ju mera skabben klås, ju mera kliar den.
Ju närmare kyrkan, dess längre från Gud.
Ju närmare kyrkan, dess senare där.
Ju närmare källan, dess klarare vatten.
Ju större lycka, ju mera avund.
Ju större nåd, ju större onåd.
Ju större skara, ju mera bön.
Ju ädlare blod, ju mildare mod.
Ju äldre, ju girigare.

Slut på J
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.