Gamla ordspråk på J

Ju längre på dagen, dess vackrare folk
Ja och nej gör trätan lång.
Jaga och intet få gör jägaren trög.
Jordens frukter höstas blott vart år,
men vänskapens varje dag.
Ju argare skalk, desto bättre lycka.
Ju djupare brunnen gräves, desto mera vatten finner man.
Ju dyrare, ju kärare.

Ju fetare köket är, desto magrare blir testamentet
Ju flera barn, ju flera »Fader vår»; ju flera Fader vår,
ju större välsignelse.
Ju flera barn, ju flera oxar.
Ju flera kockar, dess sämre soppa.
Ju flera lagfarne, dess mera processer.
Ju flera man, dess bättre, lycka.
Ju flera smycken jungfrun bär,
dess mindre kyskhet finnas där.

Mera på J
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.