Kommer dag, så kommer råd

Klokheten är alla förrättningars jordegumma.
Klokt barn lever inte länge.
Klokt huvud ger vist råd.
Klokt råd har ej alltid framgång.
Kläderna göra icke mannen.
Knåp lider.
Kommer dag, så kommer råd.
Kommer hjorten väl i kärret, så är han svår att vädra.
 

Kommer skökan i hjärtat, kommer hon ock snart i pungen.
Kommer väl åter den dagen, då kon behöver sin rumpa.
Kon ger inte alltid mjölk, när mjölkerskan vill.
Kon mjölkar inte mer för det byttan är stor.
Konsten att dö kan icke nog läras.
Konsten behöver lycka och lyckan konst.
Konsten har en gyllene botten.
Konsten växer inte på träd.
Konsten är en god tärpenning.
Konsten är ingen tung börda.

Mera på K
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.