Lika barn leka bäst ordspråk

Lat oxe är icke vilan värd.
Lat kvinna skyller gärna på barnet.
Lat ungdom, trasig ålderdom.
Lata herrar, lata drängar.
Led mig dit, der det finns något, sade den blinde.
Leken är god, bara maten är med.
Lejonet aktar inga loppbett.
Lejonmun och harhjärta, d. ä. stor i ord och feg i hjärtat.
 

Lif och ära bör man hålla lika kära.
Livet utan lust är halva döden. 
Livet är blott ett långods.
Livet är en strid från början.
Liggande ulv får sällan ett, ben.
Likt älskar likt.
Lika barn leka bäst.
Lika bröder bör ha lika kål.
Lika bröder göra bästa laget.
Lika bröder, lika kappor.
Lika bytt gör minsta trätan.

Mera på L
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.