Gamla ordspråk på L

Lova runt och hålla tunt gör en klen kredit.
Laddade gevär är icke barnleksaker.
Lag gäller, men icke slag.
Lag utan käpp är klocka utan kläpp.
Lag är gjord för folkets bästa.
Lagen sitter stundom i spjutändan.
Lagen är för de vakande, ej för de sovande.
Lamm, lamm! är ulvens både morgon, och aftonsång
Land skall med lag byggas.
 

Landets seder, landets heder.
Laster läras utan bok.
Lat dräng och varm säng skiljas ogärna åt.
Lat gör tidig helgdagsafton.
Lat hand gör arm man.
Lat man får mager kål.
Lat man är dagen lång.
Lat man är tiggarens broder.
Lat mans bön blir icke hörd.
Lat oxe vill hava en flitig pådrivare.

Mera på L
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.