Något för något, intet för intet.

Någonting bör det väl bli, antingen ägg eller ungar.
Något för något, intet för intet.
Något för ögonen, intet för baken.
Någon vill gärna vara det högsta hönset i korgen.
Något är dock mera än intet.
Några sjukdomar kureras med medicin,men flera med tålamod.
När Adam plöjde och Eva spann, envar var då en adelsman.
När alla andra fåglar flyga bort, stannar kråkan kvar.
När armen krökes, då gapar munnen.
När barnet får sin vilja fram, gråter det ej mer.
 

När barnet är dött, är faderskapet allt.
När buken blir trind, blir tjänaren styv.
När citronen är utpressad, kastar man skalet på gatan.
När den blinde bär den lame, komma de bägge fram.
När den onde sjuknar, vill han bli munk.
När det regnar på prästen, så dryper det på klockarn.
När det regnar välling, så är skeden borta.
När det skjutes med silverlod, är fästningen lätt vunnen.
När djävulen vill skörda, utsår han högfärd.
När du vill göra ont, så sök ett ställe der Herren ej ser dig.
När dålig tjänare far råda, så är herrn i våda.
När en blind skall leda en blind, falla de bägge i gropen.
När en gås dricker, så dricka alla de andra.

Mera på N
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.