Olyckan kan även göra klokt folk rådlöst

Ogräs växer ofta, der vete var sått.
Ogräs växer på den väg som ingen trampa;.
Ogräset växer O-vattnat.
Ogräset är ej så lätt utrotat.
Oket drages lättast i ungdomen.
Okänd man gives intet vitsord.
Okänd sjuka är svår att bota.
Okär gäst kommer alltid i otid.
 

Olaga fång är ofång.
Olika ök göra krokiga fåror.
Olyckan kommer sällan ensam.
Olyckan rider fort.
Olyckan rider till bys, men går till fots därifrån.
Olyckan är ingen fröjd.
Olydigt barn blir sorgebarn.
Om avund vore feber, så vore hela världen sjuk.
Om alla dårar vore döda, räckte ingen visdom till.
Om allt folk vore klokt, såldes inga narrbjällror.

Mera på O
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.