Gamla ordspråk på P

Penningen prövar mannen
Pack slåss och pack förlikes.
Papperet rodnar icke.
Peder hjälper sig sjelf.
Pennan har gott minne.
Penning i pungen gör glad i hågen.
Penningar förklara texten i lagen
Penningar förmå mycket, kärleken allt.
Penningar och ära locka många till att lära.
Penningar tala mer än tolv nämndemän.
 

Penningar äro den bästa reskamrat.
Penningar äro goda varor: de gälla både vinter och sommar.
Penningen har många vänner.
Penningen prövar mannen.
Penningen är en god tjänare, men dålig herre.
Penningen är en vandringsman.
Pärlan ligger stundom i smutsen.
Pilgrimsfärd gör sällan helig.
Plöja och gräva ger röda kinder.

Mera på P
 

[Home]
[Svenska ordspråk]
[Gamla ordspråk]
[Blandade ordspråk]
[Nordiska ordspråk]
[Europeiska ordspråk]
[Amerikanska ordspråk]
[Asiatiska ordspråk]
[Afrikanska ordspråk]
[Egyptiska ordspråk]
[Indianska ordspråk]
[Esperanto ordspråk]
[Sverige förr i tiden]
[Diverse Arkiv]
[Svenska flygemblem]
[Gamla huskurer]
[Katten Gustav]
[Länk arkiv]
[Roliga arkivet]
[Klipparkivet]
[Handbok 1900]
[Folkskola läsebok]
[Bra att veta]
[Presentation av mig]

 

.