Gamla ordspråk på Q


Qvarnen kan ej mala med det vatten som runnit förbi.
Qvinna är snart bedragen.
Qvinnan är mannens ära.
Qvinnokärlek är farande gods.

Qvinnolist övergår all list

Qvinnolist har ingen brist.
Qvinnoprål är fåfängt, när dygden är borta.
Qvinnor hava långa kläder, men kort sinne.
Qvinnoräd kan och stundom vara gott.
Qvitta är god betalning.

Slut på Q
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.