Rikedom gör oro ordspråk

Rivna kryddor lukta väl.
Rik man spörjer alltid, hur fattig man mår.
Rik mans dotter och fattig mans föl komma snarast i bruk.
Rik nog den som nöjd är.
Rik på ord, fattig på gärning.
Rik kvinna och kornfet häst yttra snart mod,
Rike dårar äro vise mäns skattmästare.
 

Rikedom blir väl lastad, men aldrig förkastad.
Rikedom gör oro.
Rikedom har ock sin plåga.
Rikedom hindrar icke dårskapen.
Rikedom är Guds lån.
Rikedomen är tjänare hos en vis, men herre hos en dåre.
Rikt folk är hemma överallt.
Rikt folks döttrar och fattigt folks kalvar bli snart stora.
Ringa kall har tryggarn vall.

Mera på R
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.