Gamla ordspråk på R


Råd är intet råd, om det ej gives i tid.
Rak ved är lätt att klyva.
Rakt fram är närmaste vägen.
Rasker ung blir gammal tung.
Raskt vågat är halvt vunnet.
Ratar man agnen, går man lätt miste om kärnan.
Redlighet rosar sig sjelf.
 

Regera är lysande träldom.
Regn och besök äro goda, när de icke komma i otid.
Ren hand går säker genom land.
Renlighet är en god sak, sade käringen,
när hon vände sin särk på julafton.
Rent hjärta och friskt mod passar bra till alla kläder.
Rent är snart tvättat.
Ridande sven vill hava åkande mö.

Mera på R
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.