Självklok är största tok

Silver och guld är var man huld
Sillfjärdingen mister aldrig sin lukt.
Sista sticket gäller.
Sitta på sten är och vila.
Själv är bästa dräng.
Självklok blir aldrig vis.
Självklok är största tok.
Sjudande gryta kan stillas med litet (kallt) vatten.
Sjuk mun smakar allting bittert.
Sjuk är svår att göra i lag.
 

Sjukdom är dödens sändebud.
Sjukdomen kommer till häst och går bort till fots.
Sjukt öga ser ej gärna solen.
Ska' vi betala fiolerna, så vill vi också dansa.
Skabbig häst tål ingen skrapa.
Skadan är snart gjord, men sent botad.
Skall det vara gille, sa' käringen, så låt oss steka den andra sillen med.
Skall man bära horn, så är det åtminstone gott att de äro förgyllda.
Skall man slåss med hundar, bör man hava en käpp i vardera handen.

Mera på S
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.