Gamla ordspråk på S

Samvetet ljuger icke.
Sanning består när lögn förgår.
Sanning föder dygd.
Sanning föder hat.
Sanningen har en fast botten.
Sanningen har ett segt huvud.
Sanningen har ingen värre fiende än lögnen.
Sanningen har svårt för att finna härbärge.
Sanningen kan icke stickas under stolen.
Sanningen kommer slutligen i dagen.
 

Sanningen tränger igenom såsom en åskvigg.
Sanningen älskar ljuset.
Sanningen är svår att höra.
Sax gör barnet blint, och kniv enögt.
Se först, tala sedan.
Sedan skadan är skedd, vet var man råd.
Seden tager man, dit man kommer.
Sedvänja gör ofta lag.
Sen bättring är sällan ren.
Ser du icke vattnets botten, så sätt ej din fot däri.
Sig sjelf till straff och androm till varnagel.
Sila mygg och svälja kameler.

Mera på S
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.