Gamla ordspråk på V

Vin och kvinnor göra
visa män galna.
Vackert och väl slår ingen ihjäl.
Vackra visor äro aldrig långa.
Vada icke över vatten
der du ej ser botten.

Valkar i handen pryda en hustru
bättre än
många  guldringar på fingrarna.

 
Vanan är andra naturen.
Vanart har en lång stjärt.
Var aldrig fåfäng,
 så blir tiden aldrig för lång.
Var inte så arg, att du biter gäss,
 och inte så from,
att gässen bita dig.
Var mild emot din underlydande,
han kan snart bli din överman.
Var rädd om tiden
som om pengar.
Var vänlig emot alla,
men vän med få.
Varpa ej mera upp än du kan
väva neder.
Varsnad fara skadar minst.

 Mera på V
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.