Gamla ordspråk
på Y-Ö

Yvs icke över lyckan,
hon vänder snart ryggen till.
Ytan bedrager ofta.
Ytterligheterna ligga
varandra nära
Ålder kan ej döljas.
Ålderdom och sjukdom,
 de gingo sig om by;
 fattigdom mötte,
så vore de syskon try.
Ålderdom skyddar inte
mot dårskap.
Ålderdom är en sjukdom,
varav man kan dö.
Ålderdomen kommer
sällan ensam.
Åldern kommer oförmärkt.
Ånger kommer aldrig för sent.
Ånger är god,
men bättre att icke göra det
man behöver ångra.
Ångern följer vreden i hälarna.
Ångra aldrig välgjort.
Året är långt och målen äro
många — tag vara på smulorna.
Årligt arbete giver årlig lön.
Års gröda är års föda.
Åskregn och herregunst falla
alltid ojämnt.
Åsnan grånar i moderlivet,
men är ej klokare för det.
Åsnan och näktergalen sjunga
ej samma visa.
Åsnan, om ock bärande en
guldsäck,  äter likväl tistlar.
Åsnan är en dålig sångare,
hon begynner alltid först
Åsnor finnas ock på två ben.

Mera ordspråk
 

[Home]
[Svenska ordspråk]
[Gamla ordspråk]
[Blandade ordspråk]
[Nordiska ordspråk]
[Europeiska ordspråk]
[Amerikanska ordspråk]
[Asiatiska ordspråk]
[Afrikanska ordspråk]
[Egyptiska ordspråk]
[Indianska ordspråk]
[Esperanto ordspråk]
[Sverige förr i tiden]
[Diverse Arkiv]
[Svenska flygemblem]
[Gamla huskurer]
[Katten Gustav]
[Länk arkiv]
[Roliga arkivet]
[Klipparkivet]
[Handbok 1900]
[Folkskola läsebok]
[Bra att veta]
[Presentation av mig]

 

.