Bida och lida stillar
mycken qvida

Barnen äro aldrig så många, att ej fadern är äldst.
Barnen äro ej för många, när de arta sig väl.
Barnryggen måste böjas i tid.
Beck och tjära är båtsmans ära.
Bed ingen annan om det du icke själv vill göra.
Bedja är tyngre än plöja.
Begynna med en nål, sluta med en silverskål
Behåll ett gott kort till sista sticket.
Bekymren bo under höga tak. 
Bekänd sak är halvt tillgifven

Bekänd sak är så god som vittnad.
Betsel och töm hålla hästen i styr.
Bi utan vise flyga ville vägar.
Bileams åsna såg bättre än hennes herre.
Bjud icke lusen i skinnfällen,
hon kommer nog objuden.
Bjud sällan till gäst din vän, aldrig din ovän.
Björnen slår man inte med ris.
Bland hundra galna skall man inte finna en klok.
Bland Mammons dyrkare finnes ingen sekterism.
Bland trenne stallbröder blir en klämd.
Blitt väder lockar barnen ut.

Mera på B
 

[Home]
[Gamla ordspråk på A]
[Gamla ordspråk på B]
[Gamla ordspråk på D]
[Gamla ordspråk på E]
[Gamla ordspråk på F]
[Gamla ordspråk på G]
[Gamla ordspråk på H]
[Gamla ordspråk på I]
[Gamla ordspråk på J]
[Gamla ordspråk på K]
[Gamla ordspråk på L]
[Gamla ordspråk på M]
[Gamla ordspråk på N]
[Gamla ordspråk på O]
[Gamla ordspråk på P]
[Gamla ordspråk på Q]
[Gamla ordspråk på R]
[Gamla ordspråk på S]
[Gamla ordspråk på T]
[Gamla ordspråk på U]
[Gamla ordspråk på V]
[Gamla ordspråk på Ö]

 

.