Benbrott

symbol1

Benbrott igenkännas på lemmens obrukbarhet  brottstyckenas förskjutning, smärta vid brottstället. knarrande vid brottstället och abnorm rörlighet därstädes.

En benbrott kallas enkelt, då huden överallt är oskadad,
komplicerat, då det är förenat med sår i själva brottstället,
genom vilket ofta benändar utsticka.
 
Vid alla benbrott bör läkare genast tillkallas ty även vid enkla benbrott måste anatomiska kunskaper tagas i anspråk för benets läkning i rätt ställning.

 Vid enkelt benbrott söker man först genom dragning och motdragning få de förskjutna delarna i läge.
Då detta skett, gäller det att fixera dem i denna ställning  genom
att anlägga ett skenförband eller spjälförband. Såsom skena kunna tjäna “brädlappar, käppar, paraplyer, papp, halm, grenar, kork o. s. v.”
Inanför skenan lägges någon stoppning, för att benet skall ligga i naturlig ställning.
Såsom stoppning kan användas: mossa, vadd, bomull o. s. v.

Kläder och skodon böra vid benbrott aldrig häftigt avdragas utan uppskäras efter sömmarna och sålunda avdragas.
De tider, på vilka ett enkelt benbrott läkes, äro olika.
Såsom medeltal kan anföras:
en fingerled läkes på två veckor,
ett mellanfots- och mellanhandsben på tre,,
ett underarmsben fyra,
båda underarmsbenen fem,
överarmen och vadbenet sex,
överarmshalsen och skenbenet sju,
båda underbenspiporna åtta,
lårbenet tio
och lårbenshalsen tolv veckor.
Dock dröjer det ännu längre eller kortare tid, innan lemmen blir fullt brukbar.

 

[Home]
[Fotsvett]
[Tänderna]
[Vårtor]
[Ormbett]
[Sjösjuka]
[Skabb]
[Vagel]
[Hosta]
[Stammning]
[Sårbehandling]
[Ögonen]
[Gikt]
[Benbrott]
[Solbränna]

 

.