Sårbehandling

symbol1

Det viktigaste vid all sårbehandling är:
framför allt annat renlighet, den mest noggranna renlighet i avseende på allt, så väl såret och dess omgivning som den persons händer, som skall sköta såret, de instrument och förbandartiklarsom användas, de vätskor, som nyttja till sårets tvättning, och i övrigt allt, som  kommer därmed i beröring.

Den, som skall sköta såret, tvättar noga sina händer, helst med borste i rent vatten och tvål eller  såpa med gärna därefter i någon antiseptisk vätska såsom 5 % karbollösning  3-4 % borsyrelösning eller sublimat 1: 1000
Man bör ej draga sig för att noggrant rengöra såret, även om det skulle förorsaka den sårade smärta, och avlägsna smuts, stickor, jord osv. så väl som möjlgt,
Därpå tvättar man såret med vatten, som varit uppkokt, eller i nödfall med klart käll-, sjö- eller flodvatten  och därpå med  någon av ovannämnda antiseptiska lösningar.

Blödningar stillas, om de ej äro försvåra, endast med förbands anläggande.
Skall såret hopsys, bör detta helts ske av läkare.
Endast färska sår kunna ihopsys.
Man får aldrig sy med annat än nål och tråd som äro desinficerade och förvarade i någon antiseptisk vätska.

Nålen och tråden, helst silke, desinficeras genom kokning i svag  sodalösning på samma sätt kokas  också övriga instrument, knivar, pinceller  o. s. v.
Stygnen tagas minst 1 cm. utanför sårkanten och så djupt  att sårets botten slutes och ej endast sårets yta.
Då såret är tvättat och om nödigt hopsytt, lägges därpå en
absolut ren kompress eller hopviken linnelapp,, där ovanpå bomull och därpå fästes det hela med en binda.
Förbandet omhytes i början varje dag, sedermera, om såret artar sig bra, varannan eller var tredje
Skulle vid förbandets ömsning varbildning visa sig ha inträtt, så urklipps  sömmarna och varet  utklämmes.

Sårel tvättas med karbolsyre eller sublimatlösning och man lägger nu på en kompress, doppad i borsyrelösning, eller pudrad jod på såret
Förbandet får nu ombytas oftare och största omsorg ägnas såret 
Vid svår värk och elakt utseende med inflammation omkring såret och svullnad, är det lämpligt att lägga våtvärmande omslag av en i borsyrelösning  doppad och därpå  urvriden kompress, som täckes fullständigt med ett stycke vaxtaft. varöver man anlägger ett tjockt förband
av bomull.

Vid små sår, som ej vilja läkas bör läkare alltid anlitas

 

[Home]
[Fotsvett]
[Tänderna]
[Vårtor]
[Ormbett]
[Sjösjuka]
[Skabb]
[Vagel]
[Hosta]
[Stammning]
[Sårbehandling]
[Ögonen]
[Gikt]
[Benbrott]
[Solbränna]

 

.