Skabb

symbol1

SKABB.
Skabb utrotas genom att grundligt ingnida de angripna kroppsdelarna med grön såpa, som får sitta kvar på kroppen några timmar.
Verksam är också följande skabbsalva:
2 delar slammad krita,
3 delar svavelblomma,
3 delar tjära,
6 delar grön såpa
6 delar skirat ister.
 
Istället för salva kan också användas en blandning; av samma beståndsdelar, med undantag av ister, samt 10 delar hett vatten.

Sedan skabben på kroppen utrotats, böra linne, säng och gångkläder renas genom upphettning i ugn eller kokning i lu
t.

 

[Home]
[Fotsvett]
[Tänderna]
[Vårtor]
[Ormbett]
[Sjösjuka]
[Skabb]
[Vagel]
[Hosta]
[Stammning]
[Sårbehandling]
[Ögonen]
[Gikt]
[Benbrott]
[Solbränna]

 

.