Stammning

symbol1

STAMMNING.
Den stammande bör under åtta dagar så mycket som möjligt avhålla sig från att tala.
Under de följande 14 dagarna bör såväl han som hans omgivning endast tala med viskande stämma:
en stammande kan nämligen tala fullt sammanhängande; när han blott viskar.
Under följande fjorton dagar övergår man gradvis och försiktigt till det ljudande talet.

De närmaste veckorna därefter företagas talövningar med stadig ökning av röstens styrka och tonhöjd.
Att läsa högt några timmar om dagen är även lämpligt.

 

[Home]
[Fotsvett]
[Tänderna]
[Vårtor]
[Ormbett]
[Sjösjuka]
[Skabb]
[Vagel]
[Hosta]
[Stammning]
[Sårbehandling]
[Ögonen]
[Gikt]
[Benbrott]
[Solbränna]

 

.