Vårtor

symbol1

Vårtors behandling

  8 delar kollodium, 1 del salicylsyra och 8 delar mjölksyra
blandas, och därmed överpenslas vårtorna minst två gånger dagligen. Vårtorna bliva genom denna behandling efter någon tid så sköra, att de lätt kunna avlägsnas.

2.
  Man skrapar av vårtan så mycket som möjligt, utan att
den kommer i blödning, och dryper därpå med en spetsig
träpinne på vårtan en blandning av: 2 gr. kristalliserad jod
3 gr. kristalliserad karbolsyra samt 25 droppar sprit.
Före nästa övergjutning skrapas åter vårtan försiktigt.

3
  Man skär vårtorna så djupt som möjligt med en skarp och ren pennkniv och bränner dem därefter upprepade
gånger med en lapispenna. Företager man operationen med tillbörlig försiktighet, försvinna vårtorna snart och utan smärta.

4
Strimmor av friska citronskal läggas att draga i vit vinättika under några dagar samt läggas sedan över vårtorna och täckas med förband. Vårtorna vissna bort och försvinna

 

[Home]
[Fotsvett]
[Tänderna]
[Vårtor]
[Ormbett]
[Sjösjuka]
[Skabb]
[Vagel]
[Hosta]
[Stammning]
[Sårbehandling]
[Ögonen]
[Gikt]
[Benbrott]
[Solbränna]

 

.