Katten Gustav 3

var fågel sjunger efter sinn näbb
hastig gärning har ånger i följe
den late får alltid brottom mot kvällen
[Home]
[Katten Gustav1]
[Katten Gustav2]
[Katten Gustav3]
[Katten Gustav4]

 

.