Danska ordspråk

Danska flaggan
info om flaggan

Har man sagt A bör man också säga B.

Inget ört hjälper mot döden.

Man ska akta sig för de ögon man inte ser.

Ingen undgår sitt öde.

De, som faller med äran i behåll, kommer snart på fötter igen.

Ormarna biter de vackraste äpplena först.

Allt har en ända, utom korven den har två.

Ånger är ett bitter läkemedel.

Den åker, som får mest gödsel, ger alltid mest ogräs.

En fin väst kan dölja en smutsig skjorta.

Lustig värd gör glad gäst.

Säg inte till din vän, vad din fiende inte få höra.

Många är vänner till namnet, få till gagnet.

Tissel och tassel är till hälften lögn.

Man ska inte flyga högre, än vingarna bär.

Drick vatten, så behåller du ditt förstånd.

Också smutsigt vatten kan släcka en brand.

"Man vänjer sig vid allt", sade matrosen,
när prästen talade till honom om det heta helvetet.

Den, som vill vara något, får också tåla något.

Vackra blommor får inte stå länge vid vägkanten.

Nya vagnar knarrar och skramlar innan de blir väl smorda

 Folk är som deras umgänge.

Upp och ner är lika långt, men inte lika lätt.

Kort tvekan ger långt lopp.

Gammalt trä ger god eld.

Tre ting bör man vara snäll mot: hustru, mage och samvete.

Tiggare och handelsmän går aldrig vilse på vägen.

Den, som ingen talar om, är inte mycket värd.

Fler än nio och färre än tre gör inget bra sällskap.

De värsta såren är de, som inte blöder.

Det kan se svart ut och bli bra ändå.

Sus och dus gör öde hus.

Två kalla stenar ger eld, när de slås ihop.

Om man vill klättra uppför en stege, får man börja på nedersta pinnen.

Vad har sparvar att göra i tranedans och ugglor bland kråkor

Slut på Danska
  

[Home]
[Danska ordspråk]
[Norska ordspråk]
[Finska ordspråk]

 

.