Sverges flagga

Varför ser flaggan ut som den gör?

Den blå och gula färgen kommer från riksvapnet
Flaggans korsform har hämtats från Danmarks flagga :-)

Till Sida 2-15

.