Svenska ordspråk

Sverges flagga

Info om flaggan

Svenska ordspråk A-Ö

Alla har en gud,
men alla har inte lyckan.
Alla goda ting är tre.
Alla känner apan,
apan känner ingen.
Alla lastar på den,
som gärna vill bära.
Alla sätt är bra utom de dåliga.
Alla klagar över sin glömska
- ingen över sin dumhet.
Alla vägar bär till Rom.
Alla är barn i början.
Allt kan köpas - utom tid.
Allt är inte guld som glimmar
Allting har en ände -
 men korven den har två.

Anfall är bästa försvar.
Ansiktet är själens spegel.
Arbete befordrar hälsa
och välgång.
Arbetaren är sin lön värd.
Arga katter får rivet skinn.
Att ta skeden i vacker hand.
Att vara ute med håven.
Att vara i luven på.
Att sitta i klistret
Av barn och dårar får man
höra sanningen.
Av skadan blir man vis.
Av små grisar blir det stora
svin.
Av två onda ting väljer man
det minst onda.
Av talet känns mannen,
som åsnan av öronen

Till Sida 2-15
 

[Home]
[Hasses ordspråk]
[Gotländska ordspråk]
[Värmlänska]
[Ordspråk i tiden]
[Jag minns]
[Svenska ordstäv]
[Ordspråks verkstad]

 

.