1917 ett nödår att minnas

För bara 102 år sedan

Demonstranternas krav.
Den resolution som upplästes av redaktör
 Per Albin Hansson och mottogs med skallande ja-rop var av följande lydelse:
Vi kräva: slut på hungerpolitiken,
uppgörelse med England,
stoppande av all livsmedelsexport,
ökande av arbetarnas brödransoner och lägre maximipris på bröd,
frigivande av grynen från brödregleringen, billigare mjölk,utsträckning av maximipriset på potatis även
 till sättpotatis och dess nedsättning till 10 kr.
 pr tunna,
revision av gas- oeh elektricitetsrestriktionerna
kraftigt nedsättning av vedprisen,
kraftigt ingripande mot hyresockret
allmän och lika kommunal och politisk
rösträtt, med likställighet för man oeh kvinna.

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.