Bränna sprit tillåten 1810

Bränna sprit
Bränna sprit tillåen 1810
Bränna sprit

2 §•
1 Mom. Bränvins-bevillningen erlägges å Landet sålunda, att af hvarje helt Hemman, ehvad bränning utöfvas eller ej, betalas Två Riksdaler samt för större eller mindre Hemmansdelar i -proportion, likväl att ingen Hemmansdel, så liten den helst må vara, påföres mindre än Åtta skillingar.

7 Mom. Krogar hvarest Bränvins-minutering' tillåtes, taxeras, utom hvad för Krögare i Allmänna Bevillnings- Förordningen stadgat är, allt efter deras mer eller mindre
förmonliga läge, till Två och en half, Fem, Sju och en half och Tio Riksdaler. Under hvilken förstnämnde afgift ingen Krog må kunna uppföras.

CARL.

Hans Järta.

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.