Före Mobilen

Före mobilen optiska telegrafen vid Mosebacke

Med ett antal svartmålade luckor på taket som  ställdes i olika lägen och en tubkikare som man tittade i.
Skickade man meddelande till varandra

Fanns i trafik till 1875

Optiska telegrafen
[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.