Första kvinnan i riksdagen år 1922

Kerstin Hesselgren riksdagsledamot

På en liberal göteborgslista vid första-kammarvalet på hösten 1921 invaldes
yrkesinspektris
Kerstin Hesselgren
och blev därmed vid lagtiman 1922 första kvinnan i riksdagen.
Hon är en skicklig socialpolitiker
som bevistade många riksdagar som ledamot av första kammaren till 1934
och av andra kammaren
1937-44.
Vid andrakammar valet något senare invaldes ytterligare fyra kvinnor.

 

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.