Smuggelsprit modell 1924

Dunkmannen  nästan folkidol

Spriten — framförallt den estniska — fortsätter att flöda in över vårat land
och trots tullens berömvärda ansträngningar att bemästra problemet fortgår
dock langningen i stor skala.

De mera kända spritsmugglarna har blivit något slags folkidoler och man betraktar
dem som några sjusärdeles kraftkarlar.

Den 9 september kom tullbåten vid Arholma på en spritracer från Stockholm,
som just landat 300 liter sprit på en liten´holme.
Besättningen och spriten omhändertogs och alltsammans transporterades
in till Stockholm.

På en Vaxholmsbåt undersökte man en kvinnlig passagerares bagage, vilket innehöll
3 liter smuggelsprit. Hon hade t. o.m. i sitt lilla barns lindor lyckats stoppa
in en hel liter.

I Skåne har anhållits en dansk spritsmugglare J. C. Bjerregaarti, vilken enligt tidningarna betecknas som den största spritsmugglaren j hela Norden.
Han har särskilt koncentrerat sig på Sverige och Norge ocli har en vittutgrenad filial
av sin verksamhet i Malmö.

För smuggling sakfälldes under år
1922  2.150 personer,
1923  2.951
1924  2.863.
Beslagen av sprit under samma tid uppgår till resp. 91.000, 192.000 och 187.000 liter.

Man varnar allmänt för den estniska spriten — den s. k. XP — vilken kan
förorsaka allvarliga synskador och vid kraftigt missbruk leda till blindhet.

Mera på smuggling
 

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.