Smuggelsprit modell 1924

Smuggelspriten flödar i Stockholm

 2863 personer dömda,
180757 liter i beslag

Den 19 november hade tullverket stor auktion på beslagtagna smuggelbåtar. Tillströmningen av köplysina var mycket stort och man belalade
villigt och glatt höga priser för att komma över någon gammal spritbit. Dagens högsta pris betingade smugglarkungen Sehlens 160 hästkrafters racer Den gick för inte mindre än
5500 kr.
Sammanlagt gick 17 båtar under klubban.

smuggelsprit från förr

Smugglarna populära bland befolkningen Kyrkoherde i onåd (1924)

Kyrkoherde Hilmer Nordlund på Rådmansö, som varit spritdetektiver behjälplig
i deras arbete och som fört en fåfäng kamp mot smugglingen har råkat i onåd
bland församlingsbor och på flera sätt blivit trakasserad.
Bl. a. har man inte velat sätta församlingsgården i ordentligt stånd,
utan kyrkoherden har måst vända sig till domkapitlet för att få hjälp.

Skärgårdsbefolkningens inställning är klart emot "tullarna",
och de durkdrivna smugglarna som i sina snabba båtar ideligen
drar tullbåtarna vid näsan betraktas med beundran och sympati.

Mera om Smuggling
 

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

 

.