Tappa huvudet 1876

Folknöje år 1876

bödelsyxa

Tectors af rättning.
8 maj 1876.
En mil från Visby stad ligger Stenkumla backe alldeles invid kyrkan af samma namn.
Fyrahundra bönder voro uppbådade att bilda spetsgård. De flesta hade infunnit sig. Med hvilka känslor behöfver jag ej beskrifva.
Redan vid sextiden samlade sig åtskilliga nyfikna. Dessas antal var dock ej större än att det klockan sju, uppbådet inberäknadt, uppgick till endast mellan 7 å 800 personer. Klockan en q vart öfver sex uppläses dödsdomen och spetsgården for-meras. Denna är omkring 150 alnar i längd men endast nära 50 i bredd. Marken är stenig och ofruktbar. Sparsamt sticka grässtråen upp mellan stename, och sommartiden är den största prydnaden den torra »Kattfotsblomman». I fonden ligger Stenkumla kyrka och mot norr en liten talldunge. För övrigt ligger slätten rundtomkring i skogsdungen ses vid pass 30 å 40 åkdon.

Mera Tector
 

historia

Om du är intresserad av brott och straff från förr i tiden skall du besöka denna site

[Home]
[Barnuppfostran 1878]
[Att vara gift före 1920]
[Aga sin piga var ok]
[Bränna sprit tillåten]
[Skråverksamhet 1846]
[1917 ett nödår]
[Brödkort 1917]
[Tappa huvudet 1876]
[Före Mobilen]
[Jöran Nordberg]
[Kerstin Hesselgren]
[Smuggelsprit]
[Reformer 1938]
[Utvandrare 1873]

.